Antal gästplatser: 66

Gästhamnsavgifter
Dagplats (max 3 timmar) 75 kr
Dygnsavgifter:
<35 fot                     300 kr
35-45 fot                  400 kr
>45 fot                     600 kr
Flerskrovsbåtar      600 kr
El på bryggan            75 kr
Dusch/toalett/Internetanslutning ingår

Faciliteter
Dusch per person     35 kr
1 st tvätt                     50 kr
Det går inte att förboka platser!
Vi tillåter inte heller laddning av elbilar

Service

Tvättstuga
Miljöstation
Bankomat
Bussförbindelser
Färskvatten
Båtvarv
Kiosk

Restaurang
Livsmedel
Dusch
Trailerramp
Motorservice
Ställplats husbil
Sjömack

Wifi
Badplats
Slamsugning (Ny 2023)
Toalett
Kafé
Eluttag
Gasol

Hamnvärd +46 (0)70 392 59 90