Antal gästplatser: 66

Gästhamnsavgifter
Dagplats (max 3 timmar)          75 kr
Dygnsavgifter:

<35 fot                                       300 kr
35-45 fot                                   400 kr
>45 fot                                      600 kr
Katamaraner/Trimaraner 600 kr
El på bryggan                            75 kr

Dusch/toalett/Internetanslutning ingår

Faciliteter

Dusch per person                    35 kr

1 st tvätt                                    50 kr
Det går inte att förboka platser!
Vi tillåter inte heller laddning av elbilar

Service

Tvättstuga
Miljöstation
Bankomat
Bussförbindelser
Färskvatten
Båtvarv
Kiosk

Restaurang
Livsmedel
Dusch
Trailerramp
Motorservice
Ställplats husbil
Sjömack

Wifi
Badplats
Sugtömning
Toalett
Kafé
Eluttag
Gasol

Hamnvärd +46 (0)70 392 59 90