Prislista

Antal gästplatser: 66

Gästhamnsavgifter
Dagavgift max 3 tim75kr
Dygnsavgifter
< 35 fot300kr
35-45 fot400kr
> 45 fot600 kr
Flerskrovsbåtar600 kr
Motorbåtar > 55 fot100kr/m båtlängd
Långsides förtöjning oavsett plats100 kr/m båtlängd
El på bryggan75kr
Dusch/toalett ingår

Det går tyvärr inte att förboka platser.
Vi tillåter inte laddning av elbilar.

Faciliteter
Dusch per person     35 kr
1 st tvätt                     50 kr

Service

Tvättstuga
Miljöstation
Bankomat
Bussförbindelser
Färskvatten
Båtvarv
Kiosk

Restaurang
Livsmedel
Dusch
Trailerramp
Motorservice
Sjömack


Badplats
Slamsugning (Ny 2023)
Toalett
Kafé
Eluttag
Gasol