Prislista

Antal gästplatser: 66

Gästhamnsavgifter
Dagavgift max 3 tim75kr
Dygnsavgifter
< 35 fot300kr
35-45 fot400kr
Segelbåtar > 45 fot600 kr
Flerskrovsbåtar600 kr
Motorbåtar > 50 fot100kr/m båtlängd
Långsides förtöjning oavsett plats100 kr/m båtlängd
El på bryggan75kr
Dusch/toalett/Wifi ingår

Faciliteter
Dusch per person     35 kr
1 st tvätt                     50 kr
Det går inte att förboka platser!
Vi tillåter inte heller laddning av elbilar

Service

Tvättstuga
Miljöstation
Bankomat
Bussförbindelser
Färskvatten
Båtvarv
Kiosk

Restaurang
Livsmedel
Dusch
Trailerramp
Motorservice
Ställplats husbil
Sjömack

Wifi
Badplats
Slamsugning (Ny 2023)
Toalett
Kafé
Eluttag
Gasol